Welcome

Tvorba webu může, avšak nemusí být umění

Obecně panuje mylná představa, že tvůrce nějakého webu je obyčejný programátor, který nemusí mít žádné estetický či jazykové cítění. Jenže, není-li tomu tak, pak je tento tvůrce webu kvalitním tvůrcem. Nestačí jen rychle sesmolit nějaký obsah webu, dám mu nějaký ten vzhled a nahrát ho na webový server. Správný webový návrhář si nejprve provede SEO analýza oblasti, ve které se bude pohybovat (například vyhodnotí klíčová slova pro odvětví „prodej automobilů“ a dle toho začíná tvořit obsah webu jako takového. Přitom bere v potaz:

  • Četnost použití vytipovaných klíčových slov
  • Originalitu obsahu jako celku, případně jeho unikátnost
  • Počet a druh zpětných odkazů
  • A mnoho dalších faktorů

Programátor by měl být umělcem

Pokud web má nezpochybnitelnou informační hodnotu, tedy poskytuje dobré informace návštěvníkům a navíc i dobře vypadá, pak je to výsledek kvalitní a soustředěné práce. Následně není problém aplikovat SEO techniky a pozici webu ještě více vylepšit.